Menu

Sal a la sopa (1)

Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu

 

Aquesta sopa no té sal!

Posa-n’hi

 

Sempre que preparo un sopar a casa, faig primer el brou i hi poso uns pessiguets de sal.
I què hi poses, a l’olla, per fer el brou?
Depèn del brou. Hi ha brou bufat, brou de llengua, brou de cultiu ..
I que n’és, de difícil, posar-hi la quantitat exacta de sal!

 

Sal a la sopa

 

¡Esta sopa no tiene sal!
Ponle

 

Siempre que preparo una cena en casa, primero hago el caldo y le pongo una pizca de sal.
Y, ¿qué pones en la olla, para hacer el caldo?
Depende del caldo. Hay caldo de pollo, caldo de gallina, caldo de cultivo ..
¡Y lo difícil que es poner la cantidad exacta de sal!

 

Sal en la sopa 

 

There’s no salt in this soup!
Put some in.

 

Whenever I cook dinner at home, first I make the broth and I always put a pinch of salt in it.
And what do you put in the pot to make the broth?
It depends on the broth. There’s chicken broth, beef broth, vegetable broth 
And it’s so difficult to add just the right amount of salt!

 

Salt in the Soup

 

 

Sal a la sopa (2)
Sal a la sopa (3)

 

A la Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu posarem sal a la sopa i organitzarem una mostra en la qual seran presents molts dels petits fragments de la nostra cultura per poder coneixen’s una mica més. Es tracta de veure junts la diversitat cultural en què vivim per tal de crear vincles o de trencar-los i interrelacionar la creativitat que es treballa en aquests moments.

Què trobem al nostre entorn més immediat?Tot allò que ens porta algun record o que ens és d’utilitat. No tan sols dels nostres dominis mentals o emocionals, sinó també de la nostra realitat. En arribar l’estiu i l’hivern, s’ha d’obrir l’armari i organitzar la roba, treure-la, mirar-la, rentar-la i estendre-la al terrat perquè s’eixugui. Amb la nostra cultura volem fer el mateix: obrir portes i finestres perquè corri l’aire i puguem ventilar-la.

 

En la Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu pondremos sal en la sopa y organizaremos una muestra en la que estarán presentes muchos de los pequeños fragmentos de nuestra cultura, para poder conocernos un poco mejor. Se trata de ver juntos la diversidad cultural en la que vivimos, a fin de crear vínculos, o romperlos, e interrelacionar la creatividad que se está trabajando en estos momentos.

¿Qué encontramos en nuestro entorno más inmediato? Todo lo que nos trae algún recuerdo o que nos resulta útil. No solo de nuestros ámbitos mentales o emocionales, sino también de nuestra realidad. Cuando llega el verano o el invierno, hay que abrir el armario y organizar la ropa, sacarla, mirarla, lavarla y tenderla en la azotea para que se seque. Con nuestra cultura queremos hacer lo mismo: abrir puertas y ventanas para que corra el aire y podamos ventilarla.

 

In the Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu we’re going to put salt in the soup – we’re organising an exhibition in which a good deal of the tiny fragments of our culture will be present, so that we can get to know each other a little better. So together we can see the cultural diversity in which we live and create links, or break them, and interrelate the creativity currently being developed.

What do we find in our most immediate surroundings? All of the things that bring us back some memory or another or prove useful to us. Not only from our thoughts and emotions but also from our reality. When summer or winter arrives you have to open the wardrobe and organise your clothes, take them out, look at them, wash them and hang them out to dry. We want to do the same with our culture: open up doors and windows to let some air in and ventilate it a little.

 

 

Sal a la sopa (4)

Sal a la sopa

Nina Pawlowsky + Biel Capllonch (1)

Nina Pawlowsky + Biel Capllonch (2)

Cabo San Roque (1)

Cabo San Roque (5)

Cabo San Roque (4)

Cabo San Roque (2)

Cabo San Roque (3)

Curro Claret (1)

Curro Claret (2)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (1)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (8)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (10)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (9)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (11)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (12)

Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) (7)

 

Aquest brou quedarà lligat amb l’obra dels il·lustradors, dissenyadors gràfics i d’objectes Meritxell Duran (buscadora d’imatges personals i de la simplicitat com a forma de llenguatge), Marc Taeger (vaques, bits i treballs manuals) i Curro Claret (l’objecte és obert perquè la gent hi participi, la creativitat és de tothom); també amb els creadors tèxtils Gabriel Torres (amb Estefania Feu, Arturo Guillén i Estefania Sánchez) i Nina Pawlowsky (són barrets); els fotògrafs Txema Salvans (cada dia cal guardar alguna cosa) i Biel Capllonch. Altres components d’aquest subtil plaer gustatiu són l’artista Pep Duran, el creador de cuina Paco Guzmán (dinamisme i diversió);Marcel F. (productes senzills), el paisatge sonor de VACCA i una escenografia de so i moviment de na Sol Picó.

 

Este caldo quedará ligado con la obra de los ilustradores y diseñadores gráficos y de objetos Meritxell Duran (buscadora de imágenes personales y de la simplicidad como forma de lenguaje), Marc Taeger (vacas, bits y trabajos manuales) y Curro Claret (el objeto está abierto para que la gente participe en él, la creatividad es de todos); así como con los creadores textiles Gabriel Torres (con Estefania Feu, Arturo Guillén y Estefania Sánchez) y Nina Pawlowsky (son sombreros); y los fotógrafos Txema Salvans (cada día hay que guardar algo) y Biel Capllonch. Otros componentes de este sutil placer gustativo son el artista Pep Duran, el creador de cocina Paco Guzmán (dinamismo y diversión);Marcel F. (productos sencillos), el paisaje sonoro de VACCA y una escenografía de sonido y movimiento de Sol Picó.

 

This broth will be thickened with the work of the illustrators and designers of graphics and objects Meritxell Duran (a seeker of personal images and of simplicity as a form of language), Marc Taeger (cows, bits and manual works) and Curro Claret (the object is open so that people can participate in it, creativity belongs to all); together with the textile creators Gabriel Torres (with Estefania Feu, ArturoGuillén and Estefania Sánchez) and Nina Pawlowsky (with hats); and the photographers Txema Salvans (you have keep something every day) and Biel Capllonch. Other components of this subtle pleasure of taste are the artist Pep Duran, the creator in the kitchen Paco Guzmán (dynamism and fun); Marcel F. (simple products), a soundscape provided by VACCA and a sound and movement scenography by Sol Picó

 

 

Marc Taeger (1)

Marc Taeger (2)

Marc Taeger (3)

Marcel F.

Nina Pawlowsky_ (3)

Nina Pawlowsky_ (4)

Nina Pawlowsky_ (6)

Nina Pawlowsky_ Txema Salvans_Biel Capllonch_Marc Taeger

Nina Pawlowsky_Biel Capllonch_Marc Taeger

 

Tot amanit amb unes activitats musicals de CaboSanRoque(música i instruments d’avui), ConvolutionMark Cunningham i Sílvia Mestres (trepitjades al Raval). També participa en aquest primer plat el disseny del muntatge, que és de Xavier Manubens.

 

Todo ello aliñado con actividades musicales de CaboSanRoque (música e instrumentos de hoy), ConvolutionMark Cunningham y Sílvia Mestres (pisadas en el Raval). También participa en este primer plato el diseño del montaje, que es de Xavier Manubens.

 

All of which will be seasoned with musical activities by CaboSanRoque (today’s music and instruments), Convolution Mark Cunningham and Sílvia Mestres (footprints in the Raval). Also taking part in this first course is the production design, which is the work of Xavier Manubens.

 

 

Nina Pawlowsky_Meritxell Duran_Marc Taeger

Paco Guzmán (1)

Paco Guzmán (2)

Pep Duran (1)

Pep Duran (2)

Pep Duran (3)

Pep Duran (4)

PEP2

Pep Duran_VACCA_Marc Taeger

Sol Picó (1)

Sol Picó (3)

Sol Picó (4)

Sol Picó (5)

Txema Salvans (1)

Txema Salvans (2)

VACCA (1)

VACCA (2)

VACCA (3)

VACCA (4)

 

Poc greix i molt de gust

Una mostra plena, suggeridora i densa en la qual l’espectador retindrà vincles, detalls i nivells de lectures diferents, i en què no serà necessari copsar tots els components de l’olla a la vegada.

 

Poca grasa y mucho sabor
Una muestra completa, sugerente y densa, en la que el espectador retendrá vínculos, detalles y niveles de lecturas diferentes, y en la que no será necesario captar todos los componentes de la olla al mismo tiempo.

 

Little fat and lots of flavour
A complete, suggestive, dense show from which the spectator will retain different links, details and levels of interpretation and in which it will not be necessary to savour all the ingredients of the dish at the same time.

 

 

Carles Poy
Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu